VZW-WERKING

KSK Beveren

De supportersorganisatie die voetbalclubs YB SK Beveren en KSK Beveren bestuurt.

VZW-werking

De vzw Eskabee 1935 (intussen vzw KSK Beveren) werd in 2011 onder andere opgericht om de herinneringen aan de rijke geschiedenis van KSK Beveren levendig te houden en om de club te doen (her)leven, waarbij het voetbalplezier op en rond het terrein voorop staat. Om onze doelstellingen te realiseren zien wij een belangrijke rol weggelegd voor onze supporters, die dankzij het 'one fan, one vote' principe in grote mate het beleid mee zullen kunnen bepalen. KSK Beveren wil een visie promoten die de laatste jaren meer en meer aan belangstelling wint, door van de supporters terug de hoofdrolspelers te maken.

Supporters zijn de laatste decennia de melkkoe van de clubs geworden, wat in het recente verleden van KSK Beveren nog pijnlijk geïllustreerd werd: twee jaar nadat de fans van KSKB meer dan € 100.000 bijeen brachten om de ploeg van hun hart van de ondergang te redden, werd de club boven hun hoofden botweg verkocht en gedumpt. Gelet op hun inspanningen van de afgelopen jaren – en niet alleen op financieel gebied - hadden de hondstrouwe supporters eigenlijk als hoofdaandeelhouder moeten behandeld worden, maar eigenlijk werden ze nooit gehoord.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van vzw KSK Beveren is dan ook om een structuur te creëren waarbij de supporters wel gehoord worden, en zelfs mede-eigenaar van hun club worden, waardoor ze altijd mee kunnen beslissen over de toekomst van hun club. In het kader van deze missie werkte Eskabee 1935 sinds september 2010 samen met Supporters Direct, dat op diverse gebieden voor de nodige professionele ondersteuning zal zorgen. Deze samenwerking is uniek voor België, en KSK Beveren wil met dit project dan ook pionierswerk verrichten inzake supportersparticipatie bij voetbalclubs.

Sinds 2017 is KSK Beveren aangesloten bij SD Europe, de continentale tak van Supporters Direct. Daarin vinden we onder meer ook de Belgische collega’s van ActAsOne (Royal Antwerp FC) en Pallieters Collectief (Lyra-Lierse).

Mede-eigenaar worden van onze fan-owned voetbalclub YB SK Beveren

Sinds de opstart in 2011 kunnen supporters en sympathisanten lid – of mede-eigenaar − worden van de vzw KSK Beveren. Een lidmaatschap kost € 35 per seizoen. Lid worden kan u via overschrijving op de clubrekening (BE51 1236 1039 4562 (BIC: CTBKBEBX) met uw naam, emailadres en 'lidmaatschap vzw KSK Beveren’ als mededeling), tijdens een ledenvergadering (cash), online op deze website of tijdens de thuiswedstrijden (cash).

Hoe wordt een fan-owned club bestuurd? Democratie, transparantie, goed bestuur en inclusiviteit zijn de belangrijkste bestuurlijke pijlers van de vzw KSK Beveren. De vzw-leden worden op een constructieve manier betrokken bij het tot stand komen van de belangrijkste beslissingen in onze voetbalclub. Elke fan heeft een stem. One fan, one vote!

Wat betekent dit concreet?

Iedereen (supporters, bestuursleden, sponsors, …) betaalt zijn of haar lidmaatschap. U kan slechts 1 lidmaatschap verwerven. Wie het lidgeld (€ 35 euro / jaar) betaalt, wordt een mede-eigenaar van onze unieke club.

De vzw-leden kiezen het bestuur. De verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.

Leden kunnen zich kandidaat stellen om bestuurslid te worden.

Tijdens het seizoen worden 4 à 5 ledenvergaderingen georganiseerd waarbij de leden op een transparante manier worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze club. Een belangrijk topic tijdens deze meetings zijn de financiële updates.

Tijdens de vergaderingen bespreken het bestuur en de leden op een constructieve wijze de toekomst van onze club, zowel op korte als op lange termijn.

Als vzw-lid kan u ook stemmen over supportersgerelateerde onderwerpen zoals ticket- en abonnementsprijzen, de prijs van het vzw-lidmaatschap zelf, de shirts, de kleuren en het logo, de clubnaam, de locatie, de veiligheid tijdens onze matchen, ...

Er zijn sportieve updates.

Stemrecht en geen stemplicht.

Ieder vzw-lid krijgt na de vergadering een verslag in zijn of haar mailbox. Indien u dus een vergadering niet kan bijwonen, krijgt u nadien de belangrijkste topics per email (of op aanvraag, per brief) toegestuurd. U kan eveneens een medelid een volmacht geven. Opgelet: Een aanwezig vzw-lid kan slechts 1 volmacht hebben. Dit om het 'one fan, one vote – principe' te beschermen.

Kan ik de trainer kiezen en helpen om de ploeg op te stellen?

"Neen. Dit is niet het opzet van een fan-owned voetbalclub. Het democratisch verkozen bestuur kiest de trainersstaf. De trainer stelt de ploeg op. De sportieve cel trekt spelers aan. Het moet werkbaar blijven. Persoonlijke details - zoals bijvoorbeeld de verloning van speler X - behoren tot de privacy en worden niet aan de grote klok gehangen. Er wordt enkel gestemd over het algemene sportieve budget."

Moet ik als YBSKB-supporter en/of -sponsor lid worden?

"Neen, het is geen verplichting. Ieder is hier vrij in. Wij raden het natuurlijk wel ten zeerste aan omdat een nog groter ledenaantal, zou leiden tot een nog correcter bestuur van onze club. Een vzw-lid is niet verplicht aanwezig te zijn op de ledenvergaderingen, hij of zij blijft mede-eigenaar van onze club. Maar, meer aanwezige leden leidt tot beter gedragen beslissingen."

KSK Beveren is een fan-owned club en is vooralsnog de enige Belgische voetbalclub die voor de volle 100% wordt bestuurd door supporters. Onze pioniersrol had als resultaat dat de vzw Eskabee 1935 een aanspreekpunt werd voor talrijke Belgische en buitenlandse supporters en supportersorganisaties. En net zoals onze club werd bijgestaan door SD Europe tijdens de opstart, zullen ook wij supporters helpen en adviseren wanneer zij inspraak wensen in het bestuur van hun club of wanneer zij een nieuwe club willen oprichten. Zowel nu, als in de toekomst.

Sociale doelen

De vzw KSK Beveren en haar voetbalclubs YB SK Beveren en KSK Beveren is actief binnen; en staat ten dienste van onze lokale gemeenschap, de gemeente Beveren. Dit vertaalt zich niet alleen in onze aanwezigheid op jaarlijkse evenementen zoals de ijspiste op de Grote Markt gedurende de kerstperiode, beter bekend als ‘Eskabee On Ice’; of onze stand op de avondmarkt tijdens de Beverse Feesten. Onze vereniging zamelt eveneens jaarlijks geld in voor een goed doel of doelen. Iets waar onze vzw trots op is.

Een overzicht:

2018 - 2019: PDK Plus, een onderdeel van voetbalclub Project Dynamisch Kruibeke dat activiteiten organiseert voor personen met een verstandelijke beperking. Sinds 2018 werken KSK Beveren en Auti-Voetbalclub U-Nited, een club voor kinderen en jongeren met autisme, samen op organisatorisch, administratief en sportief vlak.

2017 - 2018: Vzw De Klaproos, een kleinschalige voorziening voor mensen met een mentale of meervoudige beperking. De opvang is een combinatie van tehuis, kortverblijf en dagcentrum. Make a Wish vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar die een levensbedreigende ziekte hebben. Dit kan gaan van 'iemand zijn' zoals ridder, prinses,... tot 'iets krijgen' zoals een nieuwe spelconsole, en zelfs tot 'iemand ontmoeten' zoals een bekende voetballer in combinatie met een voetbalwedstrijd.

2016 - 2017: De Brug (€ 500), een kruidenier in de Pareinlaan die kansarme gezinnen de kans geeft om kosteloos basisproducten te verwerven

2015 – 2016: U-Nited Auti-voetbalclub VZW (€ 500), een vrijwilligersorganisatie die kinderen met autisme de kans geeft om in een aangepaste omgeving te kunnen voetballen. Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze (€ 500), een organisatie die speciale zorgen voor ernstig gehandicapte kinderen aanbiedt.

2014 – 2015: Vzw Boks (€ 400), een vereniging die onderzoek naar stofwisselingsziektes ondersteunt. Vzw Tarara (€ 400), een organisatie ter ondersteuning van kansarme gezinnen uit onze regio.

2013 – 2014: Sint-Rafaelschool uit Beveren (€ 300) en VTS3 uit Sint-Niklaas (€ 300)

2012 – 2013: Lindenlaanschool (€ 450) en Sint-Martinusschool (€ 450), beide uit Beveren

2011 – 2012: Vzw ’t Vlot (€ 535): Deze vereniging komt op voor verdraagzaamheid, sociaaleconomische vooruitgang en welzijn binnen rechtvaardige structuren. Een van hun concrete acties is het ondersteunen van opleidingen in het Zuiden, door het financieren van school- en lesmateriaal in landen als Burkina Faso.

2010 – 2011: Music For Life (€ 535): De opbrengst van deze actie ging toen naar het Rode Kruis-Vlaanderen, om iets te doen aan weeskinderen van AIDS-ouders.