UPDATE: KSK Beveren - HO Kalken ZONDER publiek

Gelet op de blijvende onduidelijkheid inzake het toelaten van publiek tijdens sportwedstrijden, heeft de club beslist om de wedstrijd van morgenavond, zoals reeds eerder aangekondigd, ZONDER publiek te laten doorgaan.

Personen die hun ticket reeds hadden aangekocht kunnen deze gebruiken voor komende wedstrijden met publiek. Wie echter de terugstorting vraagt van het ticket, kan dit bekomen mits verzoek aan bestuur@kskbeveren.be


  

Komende woensdag 29 juli zal ons eerste elftal het opnemen tegen HO Kalken in een oefenwedstrijd op terrein G in de Freethielzone te Beveren. De wedstrijd wordt afgetrapt om 20u15.

Gelet op de actuele richtlijnen op zowel federaal als gemeentelijk vlak, zullen wij voorzien in verscheidene maatregelen die de veiligheid en gezondheid van onze sporters, medewerkers en supporters moeten vrijwaren. Deze maatregelen zijn volledig conform de richtlijnen zoals uitgevaardigd door Voetbal Vlaanderen met betrekking tot het organiseren van oefenwedstrijden met publiek en werden inmiddels goedgekeurd door de gemeente Beveren.

Deze maatregelen en vooral de uitvoering ervan zijn van belang voor alle supporters en de club. De fans zitten reeds maanden zonder enige vorm van live-voetbal thuis en voor hen zal het een blij weerzien zijn met zowel de spelers als de supporters.

Om ook in de komende weken en maanden te kunnen blijven genieten van het voetbal roepen wij dan ook iedereen op om alle maatregelen op ieder moment strikt op te volgen! Spreek u medefans aan als zij het niet goed doen: we zijn één grote familie en moeten voor elkaar zorgen! Wie zich niet aan de regels wil houden, brengt de toekomst van onze club in gevaar en zal zonder aarzeling worden verwijderd van de accommodatie.

Voor de wedstrijd

Wij mogen ter plaatse maximaal 200 toeschouwers toelaten, exclusief spelers en trainers, waardoor de capaciteit waarin mensen op veilige afstand van elkaar kunnen staan ruimschoots voldoende zal kunnen bewaard worden.

Het is evenwel VERPLICHT zich vooraf van een ticket te voorzien. Deze tickets kan u voor 2 euro aankopen via onze webshop.

Mogen wij u vragen zo veel als mogelijk tickets te kopen via de webshop, waar u op eenvoudige wijze een ticket op naam kan aankopen. Indien u problemen ondervindt met de aankoop, of via mail uw ticket wenst vast te leggen, kan u een mail sturen naar bestuur@kskbeveren.be. Wij verzoeken echter zoveel als mogelijk de webshop te gebruiken. 

Geen enkele toeschouwer zal worden toegelaten zonder voorafgaand een ticket te hebben gekocht, daarbij inbegrepen abonnees (voor de wedstrijden in de voorbereiding), familieleden van spelers of houders van enige andere toelatingskaart.

Iedere toeschouwer zal verplicht naam en GSM-nummer moeten achterlaten bij aankoop van een ticket. Wie weigert zal niet worden toegelaten.

Inkom

Twee van onze medewerkers zullen de tickets controleren bij de ingang, die wij voorzien naast het speelveld. Op geen enkel moment zullen de supporters zich binnen de gebouwen bevinden, behoudens in het geval van gebruik van het sanitair.

Er zal gratis handalcohol ter beschikking zijn en mondmaskers kunnen worden aangekocht aan de kassa. Wij vragen zo veel als mogelijk mondmaskers te dragen en moedigen toeschouwers aan hun eigen mondmasker mee te brengen.

Circulatie

Wij zullen voorzien in afzonderlijke circulatiestromen door plaatsing van borden, het kleven van stickers en het afspannen van bepaalde zones. Dit geldt in het bijzonder voor de sanitaire zones, alsook het drankpunt. Gelieve steeds deze aanwijzingen strikt op te volgen.

Drank- en eetgelegenheid

Gelet op de gezondheidscrisis zullen wij geen voeding serveren, noch aan supporters noch aan spelers en medewerkers.

De club zal gebruik maken van haar mobiele toog en dus uitsluitend buiten drank serveren. De medewerkers achter de toog zullen een mondmasker of gezichtsscherm dragen. Het zal verboden zijn om aan de toog te blijven wachten.

Er zullen tafels voorzien worden op het grasveld achter de zittribune waar mensen zittend iets kunnen drinken, met voldoende afstand tussen de tafels. HET IS ENKEL TOEGELATEN TE DRINKEN AAN DEZE TAFELS, DUS NIET AAN DE ZIJLIJN.

Wij hebben twee bancontactapparaten aangekocht, zodat iedereen met de kaart zal kunnen betalen.

Toeschouwers

Gelet op het feit dat wij bijna uitsluitend beschikken over staanplaatsen zien wij ons genoodzaakt om de zijlijn rondom quasi het volledige veld onder te verdelen in vakken, waarin maximaal 15 mensen mogen plaatsnemen. De vakken worden telkens anderhalve meter van elkaar verwijderd. Op de kleine zittribune zullen de stoelen die niet gebruikt mogen worden afgeplakt worden.

HET IS NIET TOEGELATEN TE DRINKEN AAN DE ZIJLIJN.

Zoals reeds vermeld zullen wij maximaal 200 bezoekers toelaten. Wij zullen onze fans aanmanen om zo veel als mogelijk in het vak te blijven en zich enkel te verplaatsen om gebruik te maken van het sanitair of het drankpunt en dit volgens de circulatiestromen. Wij zullen dan ook voorzien in enkele medewerkers van de club die de omstandigheden controleren en bijsturen indien nodig. 

Tenslotte willen wij eenieder oproepen om zich vooral ook te amuseren! De omstandigheden zijn wat ze zijn, maar het wordt in ieder geval een blij weerzien met de mooiste club op Aarde!