KSK Beveren daagt Waasland-Beveren voor de rechtbank

KSK Beveren heeft voetbalclub Waasland-Beveren voor de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, gedaagd in haar jacht op stamnummer 2300.

Voetbalclub KSK Beveren, tot op heden nog steeds de meest succesvolle Oost-Vlaamse voetbalclub in België (met 2 landstitels en Bekers van België op haar palmares), blijft tot de verbeelding spreken van vele voetbalsupporters en sympathisanten.

De traditierijke familieclub uit het Waasland met stamnummer 2300 kende in de jaren ’70 en ’80 haar hoogtepunt, maar bleef tot in 2010 in de hoogste nationale reeksen aantreden.

Naar aanleiding van financiële (en hierdoor aansluitende sportieve) moeilijkheden diende KSK Beveren in 2010 echter te degraderen naar de derde klasse van het Belgische voetbal. Zij kon immers geen licentie voor tweede nationale bemachtigen.

Onder (politieke) druk van de Gemeente Beveren – die in 2009 had geïnvesteerd in een nieuwe tribune – werd er in 2010 gezocht naar een oplossing om alsnog voetbal in 2de nationale mogelijk te maken in het Freethielstadion te Beveren: Voetbalclub Red Star Waasland zou voortaan onder de naam Waasland-Beveren in het Freethielstadion haar wedstrijden afspelen.

KSK Beveren is echter blijven bestaan en is onder haar stamnummer 2300 actief gebleven in het damesvoetbal (tot 2de nationale, thans terug in 1ste provinciale).

Zo concentreerde KSK Beveren zich aanvankelijk sportief op het damesvoetbal en daarnaast maakte zij werk van het afbouwen van de historische schulden die de club had opgebouwd.

De Wase familieclub heeft steeds voor ogen gehouden om haar glorierijk verleden te doen herleven met jeugd- en herenvoetbal.

Nadat KSK Beveren er in 2018 in slaagde om haar schulden weg te werken, werd er concreet werk gemaakt van haar doelstelling om KSK Beveren volwaardig te doen herleven.

KSK Beveren vormde jarenlang een feitelijk geheel met YB SK Beveren dat met een herenploeg actief is in het provinciale voetbal en in de loop der jaren met jeugdvoetbal was gestart.

Na het wegwerken van de schulden en nadat KSK Beveren en YB SK Beveren juridisch samen zijn gegaan, werd in december 2018 een aanvraag gericht aan de KBVB om als 1 club (met dames-, heren- en jeugdvoetbal) verder te gaan onder de naam KSK Beveren en onder het stamnummer 2300.

De KBVB twijfelde in 2019 echter lang om een beslissing te nemen en deelde uiteindelijk op 9 april 2019 mee dat zij de aanvraag van KSK Beveren “in beraad houdt”, d.w.z. dat zij geen beslissing kan nemen (noch positief, noch negatief).

De reden waarom de KBVB oordeelde om nog niet te beslissen was kennelijk dat Waasland-Beveren zich had verzet tegen de aanvraag van KSK Beveren.

Een maand nadien ging Waasland-Beveren zelfs nog verder: Waasland-Beveren eiste bij de KBVB de definitieve schrapping en inlevering van het stamnummer 2300 van KSK Beveren. Hierop werd echter niet ingegaan.

Aangezien de KBVB op deze manier KSK Beveren en haar supporters en sympathisanten liet wachten, heeft KSK Beveren thans de volgende stap gezet: zij heeft Waasland-Beveren gedagvaard voor de Ondernemingsrechtbank te Dendermonde teneinde de discussie definitief te beslechten.

Op de inleidende terechtzitting van 7 november 2019 werd een procedurekalender vastgelegd. Er wordt verwacht dat er in de loop van mei 2020 een uitspraak zal zijn.

Op deze manier hoopt KSK Beveren vanaf 1 juli 2020 actief te zijn onder de naam KSK Beveren in heren, dames en jeugdvoetbal, en dit onder het befaamde stamnummer 2300.

Wat is eigenlijk de discussie voor de rechtbank?

Terwijl KSK Beveren blijft opkomen voor haar recht om onder haar stamnummer 2300 ook heren- en jeugdvoetbal te spelen, wordt verwacht dat Waasland-Beveren opnieuw zal trachten om het stamnummer te laten schrappen.

Achterliggend is de discussie gebaseerd op een oude overeenkomst uit 2011. KSK Beveren beschikt momenteel nog steeds over haar stamnummer 2300, maar kan dit volgens deze overeenkomst niet gebruiken voor heren- en jeugdvoetbal.

Na de verhuis van Waasland-Beveren naar het Freethielstadion hadden de Gemeente Beveren en Waasland-Beveren namelijk een niet-concurrentieclausule opgelegd aan KSK Beveren, waarmee ze wensten te vermijden dat KSK Beveren actief zou zijn in het heren- en jeugdvoetbal uit vrees voor concurrentie voor Waasland-Beveren.

In deze oude overeenkomst werd de uitbouw van de club Waasland-Beveren gekaderd, waarbij onder meer ook werd vastgelegd dat het bestuur van de club Waasland-Beveren paritair, d.w.z. in gelijke mate, zal samengesteld worden uit personen van Red Star Waasland en van KSK Beveren. Daarnaast werd hierin vastgelegd dat Waasland-Beveren zal spelen in de kleuren Geel-Blauw-Rood.

Het is steeds de stelling geweest van KSK Beveren dat deze overeenkomst eigenlijk als ontbonden moet worden beschouwd aangezien de voornaamste verbintenissen voor Waasland-Beveren dode letter zijn gebleven: Waasland-Beveren heeft de meest essentiële verbintenissen van de overeenkomst m.b.t. het bestuur en m.b.t. de kleuren zelf nooit nageleefd.

Zo staat het vast dat het bestuur van Waasland-Beveren vanaf dag 1 was gevormd uit personen van Red Star Waasland en heeft Waasland-Beveren in 2013 haar kleuren aangepast naar geel-blauw (terwijl zij zich heeft verbonden om in Geel-Blauw-Rood te spelen). Bovendien heeft Waasland- Beveren zich in 2013 geherstructureerd in CVBA Wavolo, waarbij het onduidelijk is in welke mate de overeenkomst sindsdien de oorspronkelijke contractspartijen nog zou kunnen binden.

In de juridische strijd voor de rechtbank zal aldus een beslissing moeten volgen over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst van 2011 en op de vraag of deze thans in 2019 de partijen nog kan binden.

KSK Beveren blijft resoluut in haar strijd om de club en haar stamnummer in hun volle glorie te doen herleven en heeft hiervoor nu de finale stap gezet. Het stamnummer 2300 blijft momenteel in haar handen maar kan spijtig genoeg nog niet volledig gebruikt worden.

KSK Beveren maakt zich sterk dat zij in 2020 zal herleven en voor haar vele supporters en sympathisanten terug onder KSK Beveren en haar stamnummer 2300 zal kunnen aantreden in heren, dames- en jeugdvoetbal.