KBVB laat supporters wachten op KSK Beveren

KBVB laat supporters wachten op KSK Beveren, Waasland-Beveren eiste de schrapping van het stamnummer 2300.

BAS plaatst stamnummer 2300 tijdelijk in de koelkast wat herenvoetbal betreft, KSK Beveren en YB SK Beveren zetten strijd verder om KSK Beveren te doen herleven.

KSK Beveren, de tot op heden meest succesvolle voetbalclub uit Oost-Vlaanderen, gekend onder het stamnummer 2300, blijft tot de verbeelding van vele supporters spreken. Dit is steeds duidelijk geweest voor YB SK Beveren dat werd opgericht in januari 2011 met als doelstelling om KSK Beveren ooit te doen herleven. Het vrouwenvoetbal leefde sinds 2010 voort in KSK Beveren met stamnummer 2300 en met YB SK Beveren werd ook herenvoetbal en zelfs jeugdvoetbal terug op poten gezet.

Nadat KSK Beveren en YB SK Beveren reeds jarenlang feitelijk samenwerkten, hebben zij in 2018 besloten om zich juridisch te verenigen in 1 VZW met als bedoeling om ook bij de KBVB verder te gaan onder de naam KSK Beveren en alle ploegen te verenigen onder het stamnummer 2300. Op deze manier kan KSK Beveren in al haar glorie herrijzen.

In 2018 slaagden KSK Beveren en YB SK Beveren er zelfs in om – voor het eerst in meer dan 20 jaar – KSK Beveren quasi schuldenvrij te maken na het doorlopen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Hiermee verdwenen de grootste schuldeisers en tevens werd er zelfs een dading getroffen in de gekende procedure tegen Jean-Marc Guillou.

Nadat het één en ander juridisch werd uitgewerkt, werd in december 2018 ook een aanvraag ingediend bij de KBVB. Na lang wikken en wegen heeft de KBVB uiteindelijk geoordeeld dat zij de aanvraag “in beraad houdt”. Dit gebeurde bij beslissing van 9 april 2019. De KBVB wou aldus geen beslissing nemen en heeft noch positief, noch negatief geoordeeld. De reden waarom de KBVB twijfelde en geen beslissing wou nemen, is omdat Waasland-Beveren zich bij de KBVB had verzet.

KSK Beveren en YB SK Beveren hebben zich niet neergelegd bij de beslissing van de KBVB en hebben via een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) getracht om alsnog een beslissing te laten nemen door de KBVB. In het kader van de procedure voor het BAS heeft Waasland-Beveren zich formeel gemanifesteerd en eiste zij zelfs de definitieve schrapping en inlevering van het stamnummer 2300.

Uiteindelijk heeft het BAS bij beslissing van 13 juni 2019 geoordeeld dat de KBVB in deze omstandigheden kan beslissen “om niet te beslissen”, met name om de aanvraag in beraad te houden. Het BAS heeft daarnaast de eis van Waasland-Beveren om het stamnummer 2300 te schrappen van de tafel geveegd en als ongegrond afgewezen.

Het stamnummer 2300 blijft dus in handen van KSK Beveren en op deze wijze laat de KBVB vele supporters wachten op de wedergeboorte van KSK Beveren in haar volle glorie. Het is echter duidelijk dat KSK Beveren en YB SK Beveren de komende weken en maanden verder zullen werken om hun doel te bereiken. KSK Beveren en het stamnummer 2300 zal op termijn terug actief worden in het Belgische voetbal, ook in het herenvoetbal en jeugdvoetbal.