Uitspraak ondernemingsrechtbank

Vandaag, exact 85 jaar geleden, op 1 juli 1935 werd in Café de Graanmaat op de markt in Beveren voetbalclub Sportkring Beveren gesticht.

Artikel 2 van de oprichtingsakte stipuleert dat de nieuwe vereniging als doel heeft ‘het beoefenen van voetbal’.

De vereniging – die onder stamnummer 2300 werd ingeschreven bij de voetbalband - zou gedurende decennia harten sneller doen slaan en nationale en internationale roem vergaren.

Door een unieke combinatie van gezond boerenverstand, ongebreideld enthousiasme en hard werken, werd de naam Beveren een begrip dat tegenstanders deed beven en benen deed bibberen tot in Barcelona en Milaan.

Vandaag, exact 85 jaar later, op 1 juli 2020, heeft de rechtbank geoordeeld dat het – in weerwil van artikel 2 en de uitdrukkelijke wens van de oprichters in Café De Graanmaat in 1935 - ook in 2020 verboden zal blijven om heren- en jeugdvoetbal te spelen onder stamnummer 2300.

Sinds 2011 mag KSK Beveren enkel een damesploeg onder haar stamnummer 2300 inschrijven, ten gevolge van een betwiste overeenkomst met Red Star Waasland. KSK Beveren had vorig jaar aan de KBVB gevraagd om naast haar damesploeg ook de herenploegen en jeugdploegen onder het stamnummer 2300 in te schrijven, maar de KBVB hield haar beslissing toen in beraad.

De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft vandaag geoordeeld om de huidige situatie als status quo te behouden en is niet ingegaan op de eis van KSK Beveren om de overeenkomst uit 2011 te ontbinden of te beëindigen.

Dat maakt ons verdrietig, dat maakt ons boos, maar boven alles maakt het ons vastberaden en strijdvaardig. KSK Beveren zal niet rusten voor de droom van de stichtende leden weer realiteit is geworden en er opnieuw heren- en jeugdvoetbal beoefend zal kunnen worden onder stamnummer 2300.

De club zal dan ook, na verdere analyse van de argumentatie, hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van vandaag, zodat de juridische strijd wordt verdergezet voor het Hof van Beroep te Gent.